Lekárne

LEKÁRNE

V sektore farmácie prevádzkujeme aktuálne 3 verejné lekárne

Našou ambíciou je rozširovať pôsobnosť v tomto odvetví a prinášať ľuďom kvalitné služby v tomto odvetví