Development

DEVELOPMENT

V sektore developmentu pôsobíme v rámci vlastných projektov ale ako aj spoločnosť, ktorá zabezpečuje projektový manažment stavby

V roku 2020 sme úspešne zrealizovali projekt “ Rezidencia Gorazdova “ v Nitre a aktuálne pripravujeme projekt “ Rezidencia pod Borinou “ v Nitre

V rámci projektového manažmentu zastrešujeme prípravu a manažment developerského projektu v Nitre s viac ako 240 bytmi a polyfunkciou

V rámci developerských projektov sme spolupracovali s viacerými významnými investormi či už
v rámci spolupráce pri predaji nehnuteľností v projektoch alebo koordinačne